วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ท่านดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรและลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการภายในองค์กร แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการจั

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ท่านดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรและลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการภายในองค์กร แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์ รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

{gallery}activities/1038{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *