วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางกาญจนา วิเศษรินทอง ,นางสาวจันทราพร คำหา ,นางสาวนิตยา ฮะยงยุทธ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานนิทรรศการวิชาการ (Open House) ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางกาญจนา วิเศษรินทอง ,นางสาวจันทราพร คำหา ,นางสาวนิตยา ฮะยงยุทธ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานนิทรรศการวิชาการ (Open House) ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *