วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  ซึ่งมี  นายเกียรติศักดิ์ จันทรา  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม และนายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบสมาร์ทโฟนให้นักเรียนเรียนดี ความประพฤติดี จำนวน 10 เครื่อง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท เมนทาแกรม จำกัด

{gallery}activities/1336{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *