วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการมอบเกียรติบัตร การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่นำนวัตกรรม SARAKHAM MODEL

วันที่ 8  มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธาน ในการมอบเกียรติบัตร การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่นำนวัตกรรม  SARAKHAM MODEL ไปใช้พร้อมกับทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ COACHING TEAMS ซึ่งจัดโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ณ  ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1189{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *