วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ท่านดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ท่านดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยเฉพาะผ้าลายสร้อยดอกหมาก ซึ่งเป็นผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1097{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *