วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น.ท่านดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมเป็นเกียรติ ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

วันที่  8 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น.ท่านดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมเป็นเกียรติ ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2561 และให้ขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการประเมินฯ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเบญจบงกช (อาคารอเนกประสงค์) โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1095{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *