วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคีในหมู่คณะ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

{gallery}activities/1268{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *