วันที่ 7 สิงหาคม 2562 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดย นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนฯ และจังหวัดมหาสารคาม โดย นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันหน่วยงาน

 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดย นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนฯ และจังหวัดมหาสารคาม โดย นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันหน่วยงาน “ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ” ของจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 24 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการช่วยเหลือเด็กนอกระบบ ให้กลับเข้ามาศึกษาในระบบการศึกษา ภายใต้การขับเคลื่อนโดย นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นแกนหลักในดำเนินงานในครั้งนี้ และเปิดโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จ.มหาสารคาม ณ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1239{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *