วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคณะทำงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้เยาวชนในการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ถิ่นตักสิลา และเพื่อพัฒนาส่งเสริมเยาวชน ผู้เรียน ผู้สนใจทุกระดับให้มีทักษะชีวิตสู่อาชีพ ผ่านแหล่งเรียนรู้จากปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่น มีจิตสำนึกรักและภูมิใจ ในท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณธรรมเป็นพลเมืองที่ดี ส่งเสริมให้มีอาชีพ มีงานทำ มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง ในกิจกรรม ” ออนซอนวิถีชุมชนคนตักสิลา” ภายใต้โครงการสร้างเสริมและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม