วันที่ 6 มีนาคม 2561 ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประกาศเจตนารมย์การขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน สู่เด็กตักสิลา 4.0

วันที่ 6 มีนาคม 2561  ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประกาศเจตนารมย์การขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน สู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Takasila 4.0) ร่วมกับ 21 หน่วยงานหลักของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผวจ.มหาสารคาม เป็นผู้นำประกาศเจตนารมย์ เป็นวาระจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *