วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ ดร.พุทธารัตน์ ทะสา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ ดร.พุทธารัตน์  ทะสา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ (ก.บ.จ.มค.) ครั้งที่ 7/2561 เพื่อพิจารณาเห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 และแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีท่านเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1065{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *