วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ท่านดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ท่านดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ท่านดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ท่านดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนด้านการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2561 โดยมีท่านศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามให้เกียรติเป็นประธานในการจัดประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตักสิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

{gallery}activities/1025{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *