วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ร่วมให้ข้อมูลด้านการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ร่วมให้ข้อมูลด้านการศึกษาในจังหวัดมหาสารคามกับ นายเกียรติศักดิ์                

จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำเรียน ท่านปีเตอร์ เฮย์มอนด์ ตำแหน่งอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย 

 ในการนี้ ท่านเอกอัครราชทูตได้พูดคุยสนทนาในหลายประเด็นในเรื่องวัฒนธรรมประเพณี ผ้าไทย ศาสนา การศึกษา การเลือกตั้งฯ การค้ามนุษย์และได้เสนอแนะให้หาวิธีการและแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรและในด้านการพัฒนาคุณภาพคนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข

{gallery}activities/1049{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *