วันที่ 5 กันยายน 2562 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการเสวนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

 วันที่ 5 กันยายน 2562 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการเสวนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Coaching Teams และโรงเรียนเครือข่าย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดมหาสารคาม และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการ /Supervisor Teams ครูแกนนำที่ร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ณ โรงแรมพิมานอินน์แกรนด์ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

{gallery}activities/1255{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *