วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมงานถอดบทเรียนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัลทรงคุณค่า

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น. ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมงานถอดบทเรียนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  ประจำปี 2560 ระดับชาติ  และร่วมพิธี มอบอาคารและสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียน  โดยมี ดร.การุณ  สกุลประดิษฐ์  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในพิธี  ณ โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

{gallery}activities/1024{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *