วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมพรรรศิริ โรงแรมเดอะพรรณราย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

{gallery}activities/1223{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *