วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมจัดเก็บข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ตามมาตรา 12 แห่ง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *