วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี และนางพัชรินทร์ ทับทิมไสย์ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี และนางพัชรินทร์ ทับทิมไสย์ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย) และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตตรวจราชการที่ 12 และผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามการปฎิบัติราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นางสาวอารียา  ไกรทอง) เพื่อหารือข้อราชการ โดยมี ท่านเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมข้างห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัด และประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชกาผู้รเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาและผลักดันการดำเนินโครงการในพื้นที่ ดังนี้ 1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า 2. การยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านดงน้อย อำเภอนาดูน การสร้างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน “แมงป่องช้าง”  ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1146{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *