วันที่ 4 มกราคม 2562 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ดร.รัฐกร ลงคำ ดร.พุทธารัตน์ ทะสา และศน.พิกุล ทองทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

วันที่ 4 มกราคม 2562 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ดร.รัฐกร ลงคำ  ดร.พุทธารัตน์ ทะสา และศน.พิกุล ทองทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ไปติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษา และเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข โรงเรียนพระกุมารศึกษา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โรงเรียนอนุบาลจิตรานนท์ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1092{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *