วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากรในสังกัด เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา 2 เมษายน ณ โรงเรียนผดุงนารี จังหวั

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากรในสังกัด เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา 2 เมษายน  ณ โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1063{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *