วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม โดยท่านเกียรติศักดิ์ จันทรา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม โดยท่านเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1119{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *