วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2562 เพื่อรับทราบสถานภาพการเงิน และพิจารณานำเงินดอกผลจากกองทุนมูลนิธิฯ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายรัชพร  วรรณคำ  ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2562 เพื่อรับทราบสถานภาพการเงิน และพิจารณานำเงินดอกผลจากกองทุนมูลนิธิฯ มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ทั้ง 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม (1) กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

{gallery}activities/1222{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *