วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามและบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมดำเนินโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด็กออก

         วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามและบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมดำเนินโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด็กออก กลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสมและสนับ สนุนการบูรณาการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมายของ 13 อำเภอในจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมไทแก่ง ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1181{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *