วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหา-สารคามร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการและนาย-อำเภอ

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30น. นายรัชพร  วรรณคำ  ศึกษาธิการจังหวัดมหา-สารคามร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการและนาย-อำเภอ  โดย ท่านเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (ชั้น 4)

{gallery}activities/1252{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *