วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น.นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางชลดา พิมพิบาล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.) เพื่อพิจารณา(ร่าง)นโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *