วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2562

 วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.  นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาร่วมเก็บข้อมูลร่วมใช้ข้อมูลและร่วมบริหารข้อมูลเพื่อให้จังหวัดมหาสารคาม มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน และการบริการประชาชน โดยกลุ่มนโยบายและแผนเป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสาคาม

{gallery}activities/1253{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *