วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ท่านดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ท่านดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ท่านดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ท่านดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

 

{gallery}activities/1023{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *