วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายความร่วมมือไทย-จีน วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม และวิทยาลัยเทคนิคการรถไฟฟ้าความเร็วสูงหูหนาน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายความร่วมมือไทย-จีน วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม และวิทยาลัยเทคนิคการรถไฟฟ้าความเร็วสูงหูหนาน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดในพิธี ฯ ณ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

{gallery}activities/1219{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *