วันที่ 3 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ มนตรี เป็นผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติมอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัดให้กับเด็กพิเศษ

 วันที่ 3 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ มนตรี เป็นผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติมอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัดให้กับเด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้เด็กพิเศษได้รับทุนการศึกษา และเพื่อให้ชุมชนและองค์กรอื่นๆทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนในกลุ่มเด็กพิเศษให้สามารถพัฒนาและดูแลตนเองได้

 

{gallery}activities/1217{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *