วันที่ 29 มิ.ย. 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการติดตามและรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 29 มิ.ย. 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการติดตามและรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมด้วย นายสมหมาย โมฆะรัตน์ รอง ผอ.สพป.มค.1 นายกันตธี เนื่องศรี , นางชลดา พิมพิบาล และ นางนิลรัตน์ โคตะ ได้ดำเนินการออกติดตามการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้

1. ร.ร.ผดุงนารี

2. ร.ร.สารคามพิทยาคม

3. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

{gallery}activities/1408{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *