วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดมหาสารคาม 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2562 โดยท่าน นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1178{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *