วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ดร.สุรัมภา เพ็ชรกองกุล ดร.พุทธารัตน์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ดร.สุรัมภา เพ็ชรกองกุล ดร.พุทธารัตน์  ทะสาและบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมหาสารคาม (ก.บ.จ.มค.) ครั้งที่ 6/2561 โดยมีท่านเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1061{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *