วันที่ 29 พฤศจิกายน​ 2562​ เวลา 09.30 น. นายรัชพร​ วรรณคำ​ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (ศอ.ปส.จ.มค.) ครั้งที่ 11/2562

วันที่ 29 พฤศจิกายน​ 2562​ เวลา 09.30 น. นายรัชพร​ วรรณคำ​ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (ศอ.ปส.จ.มค.) ครั้งที่ 11/2562 โดยมี นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563 – 2565 ร่วมกำหนดทิศทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องตาม 5 มาตรการหลักคือ ความร่วมมือระหว่างประเทศ การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันยาเสพติด การบำบัดยาเสพติด และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ  ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1280{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *