วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 12.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายอรดี วรรณคำ ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรววชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณทิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ วัดขุนพรหมดำริ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 12.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายอรดี วรรณคำ ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรววชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณทิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ วัดขุนพรหมดำริ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม