วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมการคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และคัดเลือกเยาวชน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมการคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และคัดเลือกเยาวชน เพื่อไปทัศนศึกษา โดยท่าน นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน และนางวริฐา จันทรา นายกสมาคมเหล่ากาชาดจังหวัดหาสารคาม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหาสารคาม ผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 5 รายได้แก่

1. เด็กชายเอกชัย ทิพพิชัย ร.ร.บ้านวังแสง

2. เด็กชายปรีติ ปัตตะเวตัง ร.ร.บ้านหนองบัวกุดค้อ

3. เด็กหญิงณัฐธยาน์ ปิดตามาตา ร.ร.ปอพานพิทยาคม

4. เด็กหญิงกนิษฐา แสนดาหมื่น ร.ร.เขวาใหญ่พิทยาสรรค์

5. เด็กหญิงชยุดาภา อินทร์อ้าย ร.ร.บ้านนาฝาย

{gallery}activities/1176{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *