วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ โดยท่านเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ ประจำเดือน

  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.  นายรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม  หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ โดยท่านเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1279{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *