วันที่ 27 เดือน ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายกันตธี เนื่องศรี ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่

วันที่ 27 เดือน ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายกันตธี เนื่องศรี ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์จังหวัดนครราชสีมา ประจำจังหวัดมหาสารคามปี 2561 แก่นักเรียนนักศึกษา และพระภิกษุสามเณร จำนวน 65 ทุน โดยนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1088{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *