วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติและเป็น

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติและเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล (รอบแรก) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1019{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *