วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีท่านเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม

{gallery}activities/1212{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *