วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนายอานิน สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนายอานิน สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในเขตพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการ ผอ.กพร. สป.ศธ. ให้คำแนะนำในการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1059{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *