วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายกันตธี เนื่องศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2563​

  วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายกันตธี เนื่องศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2563​ ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งโรงเรียนในสังกัดที่ผลงานดีเด่นเป็นตัวแทนนำเสนอดังนี้

  1. เขต1​ นำเสนอผลงานโรงเรียน​ TO​ BE NUMBER​ ONE​ จาก ร.ร.บ้านนานกเขียน

  2. เขต2​ นำเสนอโรงเรียนคุณธรรมจาก ร.ร.ขุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง

  3. เขต3 นำเสนอสภานักเรียนจาก ร.ร.บ้านหนองซอน

  4. เขต26 นำเสนอโรงเรียนสีขาว​ ปลอดยาเสพติดและอบายมุขจาก ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์

{gallery}activities/1406{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *