วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี ท่านเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมงานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี ท่านเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด และนำพลังมวลชน กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1211{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ติดต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม