วันที่ 26 พฤษภาคม​ 25623 เวลา 10.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมชี้งแจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

วันที่ 26 พฤษภาคม​ 25623 เวลา 10.00 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมชี้งแจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ  สังคมของประเทศ ผ่านระบบการประชุม Conference โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activites/1332{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *