วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นางนิลรัตน์ โคตะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ TFE

 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย  นางนิลรัตน์  โคตะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) และวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2561  โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์กรุงเทพฯ

{gallery}activities/1085{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *