วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมวางแผนพัฒนาหลักสูตรที่สามารถสะสม หน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ระหว่างอุดมศึกษากับอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทาง การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ. จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ และคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยี สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาประมง และตัวแทนจากสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *