วันที่ 25 มิถุนายน 2562 Supervisor Teams ได้รับมอบหมายจากท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการ นิเทศติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการการศึกษาจั้นพื้นฐาน

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 Supervisor Teams ได้รับมอบหมายจากท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการ นิเทศติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการการศึกษาจั้นพื้นฐาน และกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (open class)ที่โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Coaching Teams

{gallery}activities/1208{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *