วันที่ 25 กันยายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยท่านดร.ครรชิต วรรณชา เป็นประธานฯ เริ่มดำเนินการคัด

วันที่ 25 กันยายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยท่านดร.ครรชิต วรรณชา เป็นประธานฯ เริ่มดำเนินการคัดเลือกเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

{gallery}activities/1033{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *