วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามมอบหมาย นายอานิน สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการจัดงานเฉลิม

         วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามมอบหมาย นายอานิน สุขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
          ทั้งนี้ ขอเชิญลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ทุกประเภท ตลอดจน  ผู้บำเพ็ญประโยชน์รวมพลังแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความสามัคคีด้วยการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ

{gallery}activities/1232{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *