วันที่ 24 มกราคม 2563 ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานปิดโครงการทบทวนพัฒนาความรู้ เรื่องการบริหารงานลูกเสือ-ยุวกาชาดในโรงเรียน พร้อมมอบเกียรติบัตร โดยกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ณ โรงเรียนหลักเมือง

วันที่ 24 มกราคม 2563 ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานปิดโครงการทบทวนพัฒนาความรู้ เรื่องการบริหารงานลูกเสือ-ยุวกาชาดในโรงเรียน พร้อมมอบเกียรติบัตร โดยกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ณ โรงเรียนหลักเมือง

{gallery}activities/1302{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *