วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางอรดี วรรณคำ นักวิชาการศึกษาฯ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูล

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วยนางอรดี  วรรณคำ นักวิชาการศึกษาฯ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 2 (โครงการ TO BE NUMBER ONE ) กับคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ โดยมีท่านพิเชษฐ์  ปาณะพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้การต้อนรับ นายสุนิติ  พรายศรี ผู้แทนสำนัพระราชวัง ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

{gallery}activities/1079{/gallery}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *